ALGEMENE VOORWAARDEN BORDERS & MEADOWS HONDENTRAININGEN

 

1. Aansprakelijkheid

 

1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die zijn/haar hond veroorzaakt aan een cursist, een instructeur of aan derden. Deelname aan de lessen, cursussen en workshops is geheel voor eigen risico.

 

1.2 Borders & Meadows Hondentrainingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal Borders & Meadows Hondentrainingen vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

 

1.3 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) wordt toegebracht aan personen of aan goederen van derden. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.

 

1.4 Borders & Meadows Hondentrainingen is niet aansprakelijk voor welke schade/diefstal/letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden, opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten georganiseerd door Borders & Meadows Hondentrainingen.

 

1.5 Borders & Meadows Hondentrainingen adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Let op! Vaak valt er maar 1 hond onder de standaard dekking. Hebt u meer dan 1 hond informeer dan even bij uw verzekeringsmaatschappij hoe en wat.

 

2. Betaling

 

2.1 Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% BTW

 

2.2 Indien gewenst door de cursist is Borders & Meadows Hondentrainingen verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen.

 

2.3 Bij contante betaling ontvangt de cursist, indien gewenst, hiervan een betalingsbewijs (kwitantie) van Borders & Meadows Hondentrainingen.

 

2.4 In geval van niet tijdige betaling door cursist is Borders & Meadows Hondentrainingen gerechtigd de lessen op te schorten.

 

3. Afzeggen van de les

 

3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient er telefonisch, per WhatsApp of per mail te worden afgezegd.

Indien 24 uur of langer van te voren wordt afgemeld wordt er geen lesgeld in rekening gebracht.

 

3.2 Indien een cursist een strippenkaart (5 of 10 lessen) heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de lessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld. De strippenkaart is wel overdraagbaar aan derden.

 

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald.

 

3.4 Wanneer de cursist te laat komt voor een les, dient dit per mail WhatsApp of telefoon kenbaar gemaakt te worden. Als de cursist langer dan 15 minuten te laat is, komt de les te vervallen.

 

4. Overige

 

4.1  Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Borders & Meadows Hondentrainingen op internet of andere publicaties binden Borders & Meadows Hondentrainingen niet.

 

4.2 Op overeenkomsten gesloten met Borders & Meadows Hondentrainingen is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

 

4.3 Borders & Meadows Hondentrainingen behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

 

4.4 De hond dient ingeënt te zijn conform de daarvoor geldende criteria. Cursist dient een hondenpaspoort te kunnen overleggen.

De entingen mogen niet jonger zijn dan een week en moeten steeds geldig zijn. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken vlooien en wormen.

 

4.5 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, zal deze cursist na herhaling hiervan (na een waarschuwing) van de lessen geweerd worden. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

4.6 Cursisten dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn natuurlijk welkom, maar dienen dan altijd onder begeleiding te staan van een volwassene. 

 

4.7 Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te mogen nemen aan de lessen.

 

4.8 Slipkettingen, E-banden en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.

 

4.9 De speurlessen vinden plaats in gebieden waarvoor het in de meeste gevallen verplicht is om je hond aangelijnd te houden.

Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is Borders & Meadows Hondentrainingen hiervoor niet aansprakelijk. (eventuele boete)

 

4.10 Weersomstandigheden: de detectielessen gaan altijd door. De lessen vinden over algemeen altijd plaats in een binnen locatie. Alleen bij gunstige weersomstandigheden vinden de lessen buiten plaats. De speurlessen gaan in principe altijd door (ook bij regen, wind en kou). Indien het door de weersomstandigheden niet veilig is om les te geven wordt de cursist daar persoonlijk van op de hoogte gebracht. De les wordt dan op een ander tijdstip ingehaald.

 

4.11 Borders & Meadows Hondentrainingen behoudt zich te allen tijde het recht toe om een hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

 

4.12 De hond dient sociaal te zijn in de omgang met mensen.

 

4.13 Als u hond (on)zichtbaar ziek is, of de hond heeft iets besmettelijks, en dit wordt niet gemeld, behoudt Borders & Meadows Hondentrainingen het recht om u in het vervolg te weren. Restitutie van het lesgeld is in deze situatie niet mogelijk.