KLACHTENPROCEDURE VAN BORDERS & MEADOWS HONDENTRAININGEN

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wel worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, verneem ik dat heel graag van u.

 

Ik zal de gemaakte fout(en) en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Ik wil er ook van leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als u mij hierover informeert.

 

Bespreek uw klacht eerst

 

Ik houd niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zal ik er alles aan doem om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek. Meestal is er gewoon een simpele  oplossing en die bied ik natuurlijk graag!

 

Officiële klacht indienen

 

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht schriftelijk aan mij versturen (zet hierin duidelijk uw gegevens (uw naam/naam van de hond/adresgegevens/telefoonnummer), de klacht en wat voor eventuele oplossing u heeft voor de klacht).

 

Zodra ik over deze gegevens beschik ga ik met uw klacht aan de slag en houd u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

 

Wat doe ik met uw klacht?

 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijk ontvangstbevestiging waarin ik vermeld:

* een korte beschrijving van uw klacht;

* hoe en wanneer ik u klacht onderzoek;

* op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

 

Verloop behandeling klacht.

 

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen, vorm ik mij een zo goed mogelijk beeld van de inhoud en de situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of ander genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Ik streef ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.